Folkhälsovetenskap i högre utbildning – olika perspektiv

Per Tillgren

Sammanfattning


 

Behovet av en kvalificerad yrkeskompetens inom folkhälsoområdet är en viktig förutsättning för att kunna identifiera och följa folkhälsans utmaningar, men också för att kunna genomföra nödvändiga insatser på individ-, organisations- och samhällsnivå. En viktig katalysator och drivkraft som lyft fram detta behov är Världshälsoorganisationen (WHO).


Nyckelord


folkhälsovetenskap;högre utbildning;olika perspektiv

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!