Hva er helsefremmende arbeidsplasser – og hvordan skapes det?

Steffen Torp

Sammanfattning


Arbeid med å skape helsefremmende arbeidsplasser innebærer at man bør definere helse som noe mer, eller annet, enn kun fravær av sykdom. I tillegg bør en benytte arbeidstakermedvirkende settingstilnærminger der helsefremmende arbeid knyttes nært til virksomhetens produksjon. I jobbkrav-ressursmodellen (Bakker & Demerouti, 2007) hevdes det at både helse og produktivitet påvirkes gjennom to parallelle prosesser; en helsereduserende prosess som drives av høye arbeidskrav og som leder til utbrenthet og sykdom, og en motivasjonsprosess drevet av jobbressurser som leder til jobbengasjement, positiv helse, og god organisatorisk produktivitet. Modellen er svært pedagogisk og forener helsefaglige og bedriftsøkonomiske perspektiv. Den kan med fordel benyttes i helsefremmende arbeid fordi den appellerer til både helse-, miljø- og sikkerhetspersonell og bedriftsledelse.

 


Nyckelord


Hälsopromotion, hälsofrämjande arbetsplatser, hälsa, definition, arena

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!