Vol 85, Nr 4 (2008)

Riskfaktorers bidrag till DALYs

Innehållsförteckning

Tema: Riskfaktorers bidrag till DALYs

Riskfaktorers bidrag till DALYs, - En jämförelse av sjukdomsbördan utifrån WHO-data och nya svenska data PDF
Peter Allebeck, Emilie Agardh, Tahereh Moradi 271-317

Forskning och teori

Är mätning av lycka på aggregerad nivå möjligt och meningsfullt? PDF
Ingvar Karlberg 318-326
Forståelser af supervision hos sygeplejersker og læger i en onkologisk klinik - et sociologisk perspektiv PDF
Stinne Glasdam 327-339
Utveckling av tjänsteproduktivitet inom hälso- och sjukvård PDF
Lars Nordgren 340-353

Recensioner

Solidarisk alkoholpolitik PDF
Peter Allebeck 354-355
Utvärdera vetenskapliga studier, - Att göra systematiska litteraturstudier PDF
Harshida Patel 356-356
Barnhälsovård i förändring – resultat av ett interventionsförsök PDF
Leeni Berntsson 357-361
Underlätta Ditt samtal med metaforer! PDF
Åke Rundgren 362-363
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!