Risker, ansvar och rattfylleri.

Jessica Nihlén Fahlquist, Kalle Grill

Sammanfattning


Nollvisionen innebar i huvudsak två nya synsätt. För det första övergav man delvis den utilitaristiska tanken att risker bör vägas mot nytta till förmån för en deontologisk idé om att alla har rätt till liv och hälsa. För det andra tilldelades systemutformarna det yttersta ansvaret för trafiksäkerheten. Vi analyserar ansvarsbegreppet i ljuset av denna nya syn. Mot bakgrund av detta diskuterar vi därefter alkolåset, vilket är en av flera åtgärder som syftar till att bygga bort riskerna istället för att låta enskilda trafikanter bära det huvudsakliga ansvaret för de risker de utsätter andra för. Vi tar upp ett antal möjliga invändningar mot ett införande av obligatoriskt alkolås i alla bilar och konstaterar att ingen av dessa är särskilt övertygande.


Nyckelord


Trafiksäkerhet, etik, Nollvisionen, ansvar, rattfylleri

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!