Tillblivelsen sker i mötet med en annan människa: Samtal med Ann Magnusson, projektledare för Medvaro

Madelene Gunnarsson

Sammanfattning


Om arbetet med det konstpedagogiska utvecklingsprojektet Medvaro på Stockholms Sjukhem.

Nyckelord


Konstpedagogik, existentiella frågor, offentlig konst, Stockholms Sjukhem, Medvaro konst, Stockholms Sjukhem, vård

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!