Samverkan i distansutbildning från fristående kurser till examen i folkhälsovetenskap

Maria Nyholm, Eija Viitasara

Sammanfattning


 

Att främja jämlik hälsa är komplext och kräver inte bara mångvetenskap utan också tvärvetenskap för att få en ökad insikt och förståelse om dagens hälsoproblem. Distansundervisning gör det möjligt för studenterna att vara rums- och tidsoberoende så väl som ortsoberoende. I denna artikel redovisas en folkhälsoutbildning som leder till kandidatexamen. Utbildningen är en samverkan mellan två lärosäten i Sverige, Högskolan i Halmstad och Mittuniversitetet i Sundsvall. Utbildningen är på it-distans och börjar med A- och B-kurser på Högskolan i Halmstad med inriktning i hälsa och livsstil med fortsättning sedan på Mittuniversitetet i Sundsvall med utbildningsfokus på projektplanering och projektledning för att kunna genomföra strategiska insatser för bättre folkhälsa på organisations- och samhällsnivå. Utbildningen avslutas med en kandidatexamen i Folkhälsovetenskap.


Nyckelord


jämlik hälsa;distansutbildninG;samverkan;Mittuniversitetet;Högskolan i Halmstad;Folkhälsovetenskap

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!