Polariserad press – Vidarkliniken i DN och SvD 1978-2016

David Finer

Sammanfattning


En medieanalys av samtliga 137 artiklar om Vidarkliniken (VK) i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under 38 år visar en positiv slagsida med 82 (60 %) positiva, 26 (19 %) neutrala och 28 (20 %) negativa.Men efter motgångar för VK har de andäktiga reportagen om helhetssyn avlösts av lika ensidigt nedvärderande skriverier. Polariseringen gynnar inte läsarna. Hur bilda sig en rimlig uppfattning om en verksamhet som beskrivs som antingen paradisisk eller ovetenskaplig och möjligen farlig?


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!