Mångdimensionella maskuliniteter?- En intervjustudie om skapandet av maskuliniteter i en svensk kontext

Rosi Hoffer

Sammanfattning


Denna artikel syftar till att analysera hur maskuliniteter skapas och se hur känslig denna process är för social kontext och hegemoniska ideal. Det genomfördes en halvstrukturerad intervju med en man som sökt stöd vid ett Manscenter. Metoden som använts är kvalitativ innehållsanalys. Tre typer/teman identifierades; den förvanskade mannen, den ansvarsfulle fadern och konservatisten. Resultaten av studien visar att en person kan skapa multipla maskuliniteter. Det finns alltså inte en maskulinitet eller femininitet i vårt samhälle.
This article aims to analyse the construction of masculinities and show how sensitive this process is to social context and hegemonic ideals. An interview was performed with one man attending a Swedish Crisis Centre for Men. Qualitative content analysis was conducted on a semi structured interview. Three themes/types of masculinity where identified; the distorted, the responsible father and the conservatist. The results show that a person can construct multiple masculinities. There is not one masculinity or feminity in our society. Key words: gender, hegemonic masculinities, qualitative content analysis

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!