Sönderdela eller sammanfoga: En antropologisk syn på diagnoser

Karin Norman, Annika Rabo

Sammanfattning


Sjukdomar, motgångar, olyckor är ständigt närvarande i människors liv och de måste hanteras, förklaras, lösas på socialt och kulturellt meningsfulla sätt. Diagnoser kan förstås som mångtydiga klassificeringar och de skiftar i förhållande till de sociala situationer och det kulturella och politiska sammanhang i vilka människor rör sig. Som antropologer vill vi förstå vad dessa klassifikationer innebär, hur de iscensätts och vilka konsekvenser de får för människor i olika sammanhang. I denna artikel utgår vi ifrån två empiriska exempel som bygger på etnografiskt material från studier i Kosovo och i Syrien. Genom dessa visar vi på experters varierande positioner i relation till klassifikationer av sjukdom och motgång.

Nyckelord


Klassifikationssystem;diagnoser; experter; deltagande observation

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!