Sociala investeringar - en metod att uppfylla kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning

Ingvar Nilsson

Sammanfattning


Utanförskapet i Sverige är växande och dyrt. Stora resurser finns till förfogande i den offentliga sektorn för att bl.a. hantera detta problem men vi har liten kunskap om hur man effektivt använder dessa resurser. Dessa två stora samhällsproblem – utanförskapsproblemet och effektivitetsproblemet - är delvis varandras spegelbilder. Sociala investeringar baserade på begreppen helhetssyn och långsiktighet kan vara en väg att tackla dessa utmaningar. Denna artikel beskriver hur sociala investeringskapital med endast ett operativt syfte – att lösa konkreta problem kring utanförskap - får snarast en systemsmörjande roll, och belyser att om man istället har ett strategiskt syfte med det sociala investeringskapitalet – där man identifierar och därefter påverkar de strukturella förhållanden som bidrar till, vidmakthåller och förstärker utanförskapet – får det istället en systemförändrande roll.


Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

  • Bacana
    Andres Correia (2018-01-19)
Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!