Hälsofrämjande äventyr med naturen som distraktion

Fredrika Mårtensson

Sammanfattning


Naturupplevelser hör till de friskfaktorer som kräver vår uppmärksamhet i takt med att gröna ytor krymper i urbana områden. Barns möjlighet till naturkontakt i vardagen är föremål för nationella utredningar och miljöpsykologiska studier. Barns nyfikna och konkreta sätt att utforska sina omgivningar i kontakt med natur är en hälsofaktor. Yngre barn med tillgång till en grön, rymlig och varierad utemiljö blir involverade i fri äventyrlig fysisk aktivitet. Äldre barn med trygga gröna omgivningar i bebyggelsemiljön får vardagsrörlighet under självständig lek, umgänge och transporter. De resultat som finns kring barns utomhusrekreation i olika typer av miljöer - förskolor, skolor och boende - diskuteras i relation till den dokumentation som finns av lekens specifika karaktär, struktur och förlopp i gröna utemiljöer. 


Nyckelord


hälsopromotion, skola, miljövärdering, stress

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!