Terapiträdgårdar - evidens baserad hälsodesign

Ulrika Karlsson Stigsdotter

Sammanfattning


Abstract:

Allt fler forskningsdiscipliner finner evidens för att naturen kan bidra positivt till människors hälsa. Efterfrågan på olika typer av naturområden som kan bidra till hälsopromotion och behandling ökar. Alla naturmiljöer är dock inte bra för hälsan, och därför har evidens baserad landskapsarkitektur utvecklats till en gren inom landskapsarkitekturen som kallas ’hälsodesign’. Ett exempel på detta är Köpenhamns Universitets nya terapiträdgård Nacadia, som är formgiven för att bidra aktivt och positivt till den naturbaserade behandlingen och till deltagaranas välbefinnande. Nacadia är designad efter tio överordnade evidensbaserade designkriterier. De två trägårdsterapeuterna använder trädgården som ett terapeutisk redskap, där deltagarnas upplevelser, sinnesintryck, aktiviteter och den konstant närvarande och omgivande naturen blir till en viktig del av den terapeutiska processen.

An increasing number of research disciplines find evidence that nature can contribute positively to human health. The demand for different types of natural environments that contribute to health promotion and treatment increases globally. Thus, all natural environments are not good for health, and therefore evidence-based landscape architecture emerged into a branch called 'health design'. An example of this is the University of Copenhagen’s therapy garden Nacadia, which is designed to contribute actively and positively to the nature-based treatment and to the participants’ wellbeing. Nacadia is designed after ten superior evidence-based design criteria. The two horticultural therapists use the garden as a therapeutic tool and participants' experiences, perceptions, activities, and the surrounding nature becomes an important part of the therapeutic process.


Nyckelord


ord1; landskapsarkitektur, ord2; mindfulness-inspirerad trädgårdsterapi, ord3; naturbaserat behandlingsprogram, ord4; designkriterier, ord5; terapiträdgården Nacadia

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!