Med planer för folkhälsa – en landskapsarkitekts perspektiv

Helena Nordh

Sammanfattning


Intresset för forskning kring naturens betydelse för folkhälsa har nog aldrig varit större. Fler och fler studier underbygger naturens fördelar som arena för olika aktiviteter, vilka på sikt kan påverka folks hälsa. I denna artikel fokuserar jag på den urbana naturen, mer specifikt på små parkers möjlighet att främja återhämtning från stress i en för övrigt bebyggd miljö. Jag ger en inblick i egen och andras forskning och beskriver den potential som ligger i dessa små parker. Natur i form av t ex gräs och träd lyfts fram som viktiga komponenter i en stadsstruktur som blir mer och mer förtätadi kampen om areal att bebygga.


Nyckelord


Grönstruktur; parker; stadsplanering; stress; återhämtning

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!