Tidig identifiering - av vad?

Anna-Karin Rybeck

Sammanfattning


Att identifiera tidiga tecken på en kommande schizofreni har av många ansetts som nödvändigt för att minska negativa konsekvenser av schizofreni och liknande tillstånd. Det är nu aktuellt med anledning av DSM-kommitténs förslag på ny diagnos i nästa version av manualen som kommer publiceras 2013. Men det finns många svårigheter med tidig identifikation och förslag på tidig intervention, främst att de föreslagna definitionerna och kriterierna för diagnos har visat sig ha lågt prediktionsvärde. Alltså finns en stor risk att många patienter diagnostiseras felaktigt och i förlängningen behandlas felaktigt.

 


Nyckelord


DSM V, Attenuated Psychosis Syndrome, schizofreni, psykos, prodromalfas, tidig upptäckt

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!