AD/HD – dags att också uppmärksamma psykosociala förhållanden?

Tomas Ljungberg

Sammanfattning


AD/HD kännetecknas av överaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet. Det är en diagnos i det amerikanska psykiatriska sällskapets diagnosmanual DSM. Cirka 5 % av barn och ungdomar brukar anges uppfylla diagnoskriterierna. Diagnosen utgår ifrån en symtombeskrivning och DSM-manualen anger ingenting om orsakerna till AD/HD. Den neuropsykiatriska förklaringsmodellen anger att AD/HD orsakas av biologiska/medicinska förändringar i hjärnan och ärftlighet anges som den viktigaste bakgrundsfaktorn. Artikeln beskriver hur de antaganden som ligger bakom den neuropsykiatriska förklaringsmodellen inte längre är vetenskapligt hållbara i ljuset av modernare forskning, t.ex. motsägs en hög ärftlighet av nytillkommen forskning. Alltmer forskning visar också att psykosociala omständigheter är av betydelse och behövs tas hänsyn till för att kunna förstå uppkomst och förekomst av AD/HD. En stress-sårbarhetsmodell utgör en bättre förklaringsmodell.


Nyckelord


Aktivitet; uppmärksamhet; neuropsykiatri; stress-sårbarhet; psykosocial belastning

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!