Socioekonomins betydelse för hälsa och vårdutnyttjande i en segregerad storstad

Krister Järbrink, Barbara Rubinstein, Karin Althoff

Sammanfattning


Socioekonomins betydelse för hälsa och vårdutnyttjande har debatterats flitigt de senaste åren. Vi har nu analyserat detta i Göteborg med hjälp av uppgifter från folkhälsoenkätundersökningar och en regional vårddatabas. Analyserna visar att personer med en relativt sett lägre inkomst, som bor ensamma, har kort utbildning eller utomnordisk bakgrund har en lägre upplevd hälsorelaterad livskvalitet. Detta korrelerar också till ett högre utnyttjande av hälso- och sjukvård, med undantag för personer med utomnordisk bakgrund. Personer i områden med en högre andel invånare med utomnordisk bakgrund har istället ett påtagligt lägre utnyttjande av specialiserad vård.


Nyckelord


hälsorelaterad livskvalitet, vård på lika villkor, vårdkostnader, utomnordisk bakgrund, primärvård, specialiserad vård.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!