I Marmotkommissionens kölvatten - initiativ och processer mot ojämlikhet i hälsa inom EU, WHO och enskilda länder

Cristina Mattsson Lundberg

Sammanfattning


I oktober 2009 publicerade EU-kommissionen ett Meddelande om ojämlikhet i hälsa i syfte att inleda en diskussion för att fastställa eventuella kompletterande åtgärder på EU-nivå till stöd för medlemsstaterna och andra aktörer för att ta itu med ojämlikheten i hälsa inom och mellan Europas medlemsländer.

 

Meddelandet är ett av de initiativ som tagits inom EU-kommissionen i kölvattnet efter att den så kallade Marmotkommissionen (Commission on the Social Determinants of Health) publicerade sin slutrapport Closing the Gap in a Generation i augusti 2008. Här följer en översiktlig orientering av EU:s politik inom området, initiativ och processer för att minska ojämlikhet i hälsa inom WHO, globalt och på Europanivå, samt i enskilda länder med England som exempel.


Nyckelord


Ojämlikhet i hälsa; sociala bestämningsfaktorer; EU; WHO

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!