En folkhälsopolitisk kardinalfråga: ökade sociala skillnader i dödlighet under fyra decennier

Denny Vagerö

Sammanfattning


Fyra metoder presenteras för att beräkna ojämlikhet i dödsrisk/överlevnad. Enligt alla har ojämlikheten långsiktigt och systematiskt ökat under perioden 1970-2000 både bland kvinnor och män i Sverige. 

Vilka är de strukturella drivkrafterna bakom den ökade ojämlikheten i hälsa? Och vad kan man göra åt dem? Det är frågor som skulle kunna ställas och besvaras av en parlamentarisk kommission, där politiker och forskare kunde mötas. Riksdagen har tyvärr varit oförmögen att fatta ett sådant beslut, trots att minst fyra partier i Riksdagen uttalat sig för detta.  

 


Nyckelord


dödlighet; sociala skillnader; strukturella drivkrafter; folkhälsopolitik; hälsa på lika villkor

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!