Folkhälsoarbetet behöver idéburna organisationer
PDF

Nyckelord

civlisamhälle
ideella sektorn

Abstract

När vi vill skapa goda livsvillkor för medborgarna är de frivilliga organisationerna extra viktiga. Åtta av tio svenskar är någon gång under livet aktiva i frivilligt idéburet arbete. Just nu utför fem av tio en ideell insats om minst 14 timmar i månaden. I detta ligger en stark kraft som behövs för befolkningens hälsa. Det finns två sätt att se på detta: Samhällseffekten av den ideella insatsen har stor betydelse för många av de faktorer som medverkar till hälsa. De som är engagerade mår också bättre vilket i sig är ett uttryck för god folkhälsa
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.