Familjecentraler i perspektivet av välfärdsprinciper

Carola Aili

Sammanfattning


I ljuset av fyra välfärdsprinciper analyseras familjecentralerna så som de framträder i Socialmedicinsk tidskrifts temanummer om familjecentraler. Principerna är 1. välfärd som social kompensation 2. välfärd som social garanti 3. välfärd som social service samt 4. välfärd som social investering. Frågan är om, och hur, dessa principer konkurrerar om uppmärksamheten samt vilken betydelse det får.  Resultatet visar bl.a. att tre av de fyra välfärdsprinciperna framträder som komplementära när verksamhetens visioner diskuteras samtidigt som de framträder som konfliktande när texterna behandlar yrkesutövares arbetsvardag.  Organisationsformen, familjecentralsformen, framträder som något som underlättar hanteringen av principerna. Välfärd som social service där kunden köper service på en marknad hanteras dock inte i texterna. Möjliga orsaker till svårigheterna att förena denna princip med de övriga diskuteras.


Nyckelord


Familjecentraler; mödrahälsovård; barnhälsovård; öppen förskola; välfärd; välfärdsprinciper

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

  • Gostei
    Benjamin Valência (2017-11-23)
Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!