Tragedi, fars eller bara skandal?

Ulf Brinck, Filipe Costa

Sammanfattning


I artikeln granskas den uppföljningsrapport som Stockholms läns landsting tagit fram med anledning av privatiseringar inom den psykiatriska vården. För patienterna uppstår ett kontinuitetsbrott och för vårdgivarna ett glapp i ansvaret för vården när patienter behöver läggas in i den offentliga slutna vården och därefter skrivas ut till en entreprenör i öppenvård. Särskilt för patienter med vårdintyg som behöver fortsatt öppen psykiatrisk tvångsvård uppstår dubbelarbete. De kvalitetsförbättringar som landstinget avsåg att uppnå med privatiseringen är dåligt dokumenterade, rekryteringsproblem som funnits i den tidigare organisationen har kvarstått hos den nya arbetsgivaren. Produktiviteten under den studerade perioden har inte blivit bättre jämfört med den offentliga verksamheten. Den ena av de anlitade entreprenörerna har hårdprioriterat KBT-metoder framför all annan behandling.


Nyckelord


Privatisering; öppenvårdsproduktivitet; diskontinuitet; valfrihet; kostnadseffektivitet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!