Förståelser av HPV-vaccin mellan hälsopanik och tillit

Johanna Rivano Eckerdal

Sammanfattning


Syftet med artikeln är att utforska och förstå beskrivningar av och information om HPV-prevention utifrån olika positioner för att fånga samhälleliga och kulturella innebörder av HPV-vaccin. Två skolsköterskor intervjuades om sitt arbete med HPV-vaccinering, mediematerial om HPV-vaccin hämtades från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Sydsvenskans online-arkiv och informationsmaterial hämtades från myndigheter och läkemedelsföretag. I analysen av beslutet att inkludera HPV-vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor samt de olika utförandena som inkluderar vårdnadshavares vaccinationsbeslut, skolsköterskors arbete under vaccinationscykeln och medierapportering om HPV framträder olika och emellanåt konfliktfyllda förståelser av relationerna mellan samhälle och individ, skolhälsovård och hem, vuxen och barn samt mellan pojkar och flickor. HPV-prevention kan på ett fruktbart sett förstås i dessa skärningspunkter.


Nyckelord


Humant papillom virus; informationspraktiker; skolhälsovård; vaccinationer; sexuell och reproduktiv hälsa

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!