Socialmedicinen i Sverige och arvet från Ragnar Berfenstam

Claes-Göran Westrin

Sammanfattning


Socialmedicin är ett mångtydigt fenomen och innefattar två i viss mån olika traditioner. Den ena av dessa kännetecknas av tydliga politiska böjelser, den andra domineras av vetenskapliga strävanden. För den första linjen blev i Sverige Gunnar Inghe den obestridde ledaren medan Ragnar Berfenstam står som den främste representanten för den klinisk-vetenskapliga utvecklingslinjen. Följande essä om den svenska socialmedicinens framväxt har särskilt tagit sikte på Ragnar Berfenstams betydelse. Artikeln anknyter till en högtidsföreläsning i Svenska Läkaresällskapet 1997.

 


Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!