Socialmedicinen i Sverige och arvet från Ragnar Berfenstam

Abstract

Socialmedicin är ett mångtydigt fenomen och innefattar två i viss mån olika traditioner. Den ena av dessa kännetecknas av tydliga politiska böjelser, den andra domineras av vetenskapliga strävanden. För den första linjen blev i Sverige Gunnar Inghe den obestridde ledaren medan Ragnar Berfenstam står som den främste representanten för den klinisk-vetenskapliga utvecklingslinjen. Följande essä om den svenska socialmedicinens framväxt har särskilt tagit sikte på Ragnar Berfenstams betydelse. Artikeln anknyter till en högtidsföreläsning i Svenska Läkaresällskapet 1997.

 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.