Barnkvävning – vad döljer sig bakom diagnosen?

Bo Lindberg

Sammanfattning


Den 2 december 2003 höll professor emeritus Ragnar Berfenstam en föreläsning för Uppsala medicinhistoriska förening med titeln Barnkvävning – vad döljer sig bakom diagnosen. Föredraget blev mycket uppskattat och många önskade att han skulle publicera sitt föredrag. Det var meningen att han tillsammans med Bo Lindberg skulle ta fram ett manus med utgångspunkt från sina anteckningar, men innan det arbetet kunde påbörjas avled han. Genom benägen medverkan från hans son Göran Berfenstam har Bo Lindberg fått tillgång till de texter som fanns i Ragnars dator och han kan därför till största delen använda Ragnars egna ord i detta referat.


Nyckelord


Ihjälliggning; barnkvävning; barnamord; kyrkotukt; plötslig spädbarnsdöd

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!