Hälsoekonomi -- en vetenskapsgren i tillväxt

Marianne Hanning

Sammanfattning


Ragnar Berfenstams stora intresse för samhällsfrågor kom också att få stor betydelse för introduktionen av hälsoekonomi i Sverige. En seminarieserie i slutet av 1970-talet var ett tidigt initiativ för att uppmärksamma denna nya disciplin. Seminarieserien som senare blev en publikation med titeln: ”Hälsoekonomi. Ett samlat synsätt på fördelning av resurser för hälsa” arrangerades av Institutionen för socialmedicin i Uppsala och Institutionen för förvaltningsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. I dag är hälsoekonomi en etablerad forskningsgren vid de flesta universitet och högskolor i landet och helt nyligen har en intresseförening för hälsoekonomer bildats. I denna artikel sammanfattas framväxten av hälsoekonomi i Sverige.


Nyckelord


hälsoekonomi; historik; internationell utvärdering

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!