Etiska dilemman i samband med vaccination mot HPV
PDF

Nyckelord

HPV
HPV vaccination
cervical cancer

Abstract

Humant papillomvirus (HPV) är en av de vanligaste sexuellt överförbara infektionerna. HPV kan leda till cellförändringar och cervixcancer hos kvinnor men viruset är även en av orsakerna till anal-, huvud- och halscancer. Flera problemområden har identifierats i samband med att vaccination mot HPV infördes i barnvaccinationsprogrammet. Ett problem är svårigheten att uppnå informerat samtycke till HPV-vaccination. Ur ett jämlikhetsperspektiv är det ett problem att endast flickor erbjuds HPV-vaccinering i barnvaccinationsprogrammet. Genom att endast vaccinera flickor stigmatiseras bilden av flickor som smittbärare. Pojkar har inte tillgång till kostnadsfri vaccinering trots att de är smittbärare av HPV och kan drabbas cancer. Genom att utesluta pojkar från allmänna vaccinationsprogram så diskrimineras sårbara grupper som t.ex. män som har sex med män.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.