Etiska dilemman i samband med vaccination mot HPV

Marie Gunnel Oscarsson

Sammanfattning


Humant papillomvirus (HPV) är en av de vanligaste sexuellt överförbara infektionerna. HPV kan leda till cellförändringar och cervixcancer hos kvinnor men viruset är även en av orsakerna till anal-, huvud- och halscancer. Flera problemområden har identifierats i samband med att vaccination mot HPV infördes i barnvaccinationsprogrammet. Ett problem är svårigheten att uppnå informerat samtycke till HPV-vaccination. Ur ett jämlikhetsperspektiv är det ett problem att endast flickor erbjuds HPV-vaccinering i barnvaccinationsprogrammet. Genom att endast vaccinera flickor stigmatiseras bilden av flickor som smittbärare. Pojkar har inte tillgång till kostnadsfri vaccinering trots att de är smittbärare av HPV och kan drabbas cancer. Genom att utesluta pojkar från allmänna vaccinationsprogram så diskrimineras sårbara grupper som t.ex. män som har sex med män.

Nyckelord


HPV, HPV vaccination, cervical cancer

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!