Med Joker i leken. Om samspelet mellan människa med demens och vårdhund

Catharina Nord

Sammanfattning


Den här essän diskuterar hur verksamhet med vårdhund kan relateras till kommunikativa förmågor hos en människa med demens. Den ger exempel på hur verksamheten kan gå till och vilka förmågor som engageras hos en demenssjuk. Diskussionen underbyggs med posthumanistisk teori. Texten bygger på en utvärdering av verksamhet med vårdhund i Uppsala kommun.  


Nyckelord


djurassisterad terapi (DAT); vårdhund; demens: kommunikation

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!