Musik, en omvårdnadshandling

Ulrica Nilsson

Sammanfattning


I den dagliga vården av patienten står sjuksköterskan inför många utmaningar där en helhetssyn på patienten ska ligga till grund för sjuksköterskans vård. Att låta patienten lyssna till musik kan uppfattas som något ”extra”, dvs. inte som något som ingår som en naturlig del i det dagliga vårdarbetet. Lugn musik kan skapa en förändring i patientens inre, i upplevelsen av en situation samt stänga ute oönskade och obehagliga ljud. Musik kan distrahera, ge avkoppling, öka välbefinnande, främja hälsa och lindra lidande. Musik är därför en omvårdnadshandling som hör hemma i dagens sjukvård, den är billig samt kräver inte mycket tid eller resurser. Aktuell artikel avser att ge en sammanställning över nuvarande kunskapsläge av musik som omvårdnadshandling.

Clinical nursing practice faces many challenges in caring for the needs of hospitalized patients. Meeting the holistic needs of patient’s poses another challenge because these therapeutic interventions, e.g. music intervention, are usually viewed as “extras”, not as basic skills. Providing music to the patients is an inexpensive technique, which does not require the use of extra manpower and resources. Music intervention can maximize the effort of promoting comfort and relaxation, as well as reduce or control distress for the patient. This paper intends to provide an overview over the present knowledge of describing the clinical effects of music intervention in hospitalized patients.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!