Att återvända till livet. Några tankar om en hälsofrämjande hälso- och sjukvård
PDF

Nyckelord

Hälsofrämjande sjukhus
Health promoting hospital
kultur och hälsa
culture
health
kreativa aktiviteter
creative activities

Abstract

Abstract

 

The stepping stone for this reflection on the characteristics of a health promoting hospital is a personal experience of being a cancer patient at day care center of one of the Stockholm hospitals. Creative cultural activities were the core of the day care activities. The perspective of the activities were salutogenic and health promotive that provided sharing of experienced with people in the same situation. These activities are of major importance in creating a health promoting environment supporting the healthy parts of the patients with life threatening diseases.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.