Etiska aspekter på vaccination – ett medicinskt perspektiv

Anders Lindberg

Sammanfattning


Vaccinationer aktualiserar många etiska aspekter. Prevention skiljer sig principiellt från behandling. Individens önskningar sammanfaller inte alltid med samhällets. Fördelar och nackdelar med vaccinationer kan upplevas olika av skilda intressenter. Många vaccinationsprogram gäller små barn, som kännetecknas av nedsatt självbestämmande. Vaccinationer skapar också ofta diskussion om frivillighet kontra obligatorium, om rättvisa, solidaritet och delaktighet. För att uppnå tillit till rekommenderade vaccinationer krävs respekt, öppenhet och lyhördhet.


Nyckelord


vaccination; ethics; prevention; solidarity; trust

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!