Alkoholsamtal med alla blivande föräldrar - utmaning och folkhälsoarbete!

Hjördis Högberg, Helena Willén

Sammanfattning


Mödrahälsovården är en viktig arena för reflektion omkring alkohol och föräldraskap. Vissa blivande föräldrapar har senaste året före graviditeten ändrat alkoholvanor men kanske inte reflekterat angående alkoholanvändning tillsammans med små barn. Artikeln visar hur olika blivande föräldrars alkoholvanor samt attityder till alkohol är idag. I artikeln diskuteras också barnens behov vid alkoholism i familjen. Uppgifter om fäders alkoholvanor och alkoholism i familjen/släkten saknas i mödrahälsovårdsjournalen samt registreras ej i medicinska födelseregistret. Därmed försvåras framtida forskning om samband mellan eventuella ”alkoholgener”, alkohol under graviditet och fosterskador.
This study descibes how successful information about the harmful effects of alcohol drinking during pregnancy may be delivered. One important finding is that information to both parts in the couple is essential. Key words: Pregnancy and alcohol, intervention, psycho-social support.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!