Cannabis och hjärnans belöningssystem

Maria Ellgren

Sammanfattning


Allt sedan amerikanen Olds av en ren slump upptäckte belöningssystemet på 1950-talet har forskningen om hur droger påverkar hjärnan intensifierats. Senare års forskning har visat att cannabis påverkar specifika receptorer (mottagarmolekyler) i hjärnan och därmed aktiverar hjärnans belöningssystem, i likhet med alkohol, nikotin, heroin, amfetamin och kokain. Kunskapssökandet har nu kommit så långt att vi även börjar få en del svar på hur den psykoaktiva substansen delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) mer specifikt påverkar belöningssystemet.
Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC; the main psychoactive substance in cannabis) acts on specific receptors in the brain and thereby activates the reward system, a feature common to all addictive drugs. Extensive research has started to provide specific information on how THC acts on the reward system and an overview of this knowledge is presented here. Keywords: delta-9-tetrahydrocannabinol, cannabinoid receptor, reward, nucleus accumbens, review

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!