Ett hälsosammare arbetsliv – Vägledning för goda psykosociala arbetsförhållanden

Annemarie Hultberg

Sammanfattning


Den psykiska ohälsan ökar och stress i arbetslivet är en starkt bidragande orsak. Institutet för stressmedicin (ISM) har nyligen publicerat en vägledning för att skapa goda psykosociala arbetsförhållanden. Artikeln är en sammanfattning av denna och beskriver riskfaktorer för stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen men också friskfaktorer och det som kännetecknar en hälsofrämjande arbetsplats. Den tar även upp exempel på effektiva metoder för att skapa ett hälsosammare arbetsliv.
Work-related stress is believed to be a major contributing factor for today’s increase in stress related mental health problems. The Institute of Stress Medicine has recently published guideslines to be used as help to create a god psychosocial work environment. This article is a summary of these guidelines, describing both risk factors for stress as well as factors of importance for health promotion. Examples of effective methods to be used at the work place to promote psychosocial work environment is also discussed.

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!