Ett hälsosammare arbetsliv – Vägledning för goda psykosociala arbetsförhållanden

Abstract

Den psykiska ohälsan ökar och stress i arbetslivet är en starkt bidragande orsak. Institutet för stressmedicin (ISM) har nyligen publicerat en vägledning för att skapa goda psykosociala arbetsförhållanden. Artikeln är en sammanfattning av denna och beskriver riskfaktorer för stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen men också friskfaktorer och det som kännetecknar en hälsofrämjande arbetsplats. Den tar även upp exempel på effektiva metoder för att skapa ett hälsosammare arbetsliv.
Work-related stress is believed to be a major contributing factor for today’s increase in stress related mental health problems. The Institute of Stress Medicine has recently published guideslines to be used as help to create a god psychosocial work environment. This article is a summary of these guidelines, describing both risk factors for stress as well as factors of importance for health promotion. Examples of effective methods to be used at the work place to promote psychosocial work environment is also discussed.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.