Medier, människor och medicinsk vård: Bakgrundsbeskrivning

Håkan Gäbel

Sammanfattning


I detta kapitel redogörs i några separata avsnitt för bakgrunden till donations- och transplantationsverksamheten. MEDIER:•Skildringen av donation och transplantation i medier (s 293). MÄNNISKOR: •Allmänhetens inställning till donation av organ och vävnader (s 297). •Behövs donationsregistret? Hur kan den enskilde meddela sin inställning till donation? (s 298). MEDICINSK VÅRD: •Glöm inte vävnadsdonation (s 303). •Är brist på intensivvårdsplatser ett hinder för donationer? (s 304). •Icke-terapeutisk ventilation – vad är det och vad har sagts? (s 306).
Current issues of great interest in organ and tissue donation and transplantation are discussed. They include general topics such as the media coverage of transplantation, public attitudes to organ and tissue donation and ways to give your stand on donation known on a donor card or by signing up with the Swedish national donor register. Medical issues such as the availability of intensive care beds and non- therapeutic/ elective ventilation are also discussed. Key words: media, donor registers, intensive care, non-therapeutic ventilation, elective ventilation.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!