Möten och bemötande i hälso- och sjukvården

Ulf Jakobsson

Sammanfattning


Det behövs mer kunskap om mötet mellan vårdpersonal och patienter samt hur detta möte påverkar patienten på olika sätt. Medias rapportering om hur såväl patienter som anhöriga kränkts och behandlats illa när de sökt vård visar på att ämnet är högaktuellt. Men för att kunna sätta in riktade insatser för att förbättra bemötandet i vården måste först omfattningen av problemet kartläggas och vilka patientgrupper som omfattas. Denna studie omfattar 826 personer i åldrarna 18-103 år, och har bland annat studerat hur olika patientgrupper bemöts inom vården. Studien visade att andelen som blivit illa bemötta i vården var relativt stort, och att det var framförallt kvinnor, yngre personer, samt personer med olika symtom som till sin natur är subjektiva (dvs. är svåra att bevisa och kan var svåra att åtgärda) som blev illa bemötta.
Keywords: Encounter, Communication, Health care, Healthcare quality indicators, Patients, Cross-sectional

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!