Strokepatienters erfarenheter av återgång i arbete

Jennie Medin

Sammanfattning


Syftet med denna kvalitativa studie är att beskriva strokepatienters upplevelse av återgång i arbete. Patienterna upplevde att rehabilitering främst syftade till att återfå kroppslig funktionsförmåga och återgång till vardagsaktiviteter, ej till återgång i arbete. Rehabiliteringen upplevdes ej som anpassad till individernas behov eller deras ålder. Arbetsplatsen var väldigt viktig i dessa patienters rehabiliteringsprocess, när inte rehabiliteringsaktörerna handlade tog dessa patienter själva befäl över sin arbetsrelaterade rehabilitering De upplevde att de hade handlingsutrymme då deras arbetsplatser var flexibla och att de möttes av stöd och förståelse från arbetskamrater. Fynden visar att återgång i arbete främjades av motivation, self-efficacy i kombination med socialt stöd från arbetsplats och närstående.
The aim of this phenomenological study was to describe the experience of return to work (RTW) after stroke from the patient’s perspective. Six patients who had their first-ever stroke in 2001, were less than 65 years of age and were working at the time of their stroke were included. The results show that among this group of stroke patients, the individual patient’s capacity and ability to return to work was enhanced by motivation or “will” and self-efficacy in combination with external support. Self-efficacy was not only a personal trait or internal factor; it was enhanced and encouraged in interaction with contextual conditions. There are similarities between the RTW process and processes of health promotion. Keywords: Stroke, RTW, health promotion

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!