”Röster” i samtal om arbetsförmåga - Kommunikativa processer i avstämningsmöten

Pia Bülow

Sammanfattning


Artikeln bygger på material från en studie om avstämningsmöten – ett institutionellt flerpartssamtal där Försäkringskassan, försäkrad och ytterligare minst en part t.ex. arbetsgivaren bedömer den enskildes arbetsförmåga. Utifrån begreppet ”röst” analyserades nio inspelade avstämningsmöten. Ett kommunikativt mönster framträdde med fyra olika röster: medicinens, arbetslivets, regelverkets och livsvärldens röst. Den mångröstade karaktären är sannolikt av stor vikt för att förstå komplexiteten, dynamiken och svårigheterna som hör ihop med dessa möten. Studien är gjord genom Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering (RAR), Linköping.

Using the concept of “voice”, statutory multiparty meetings about work (in)capacity were analyzed. A communicative pattern appeared, showing four different voices, each representing a particular perspective on work capacity: the voice of medicine, the voice of working life, the voice of rules and regulations and finally, the voice of life world. In negotiations that typically emerged voices sometimes clashed with one another when debating conflicting ideas, were blended when making a common cause, or, solved communicative dilemmas by adopting the voice of another party. This polyphonic character is probably of importance to understand the complexity, dynamics and difficulties of such meetings.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!