Begreppet arbetsförmåga

Lennart Nordenfelt

Sammanfattning


Det finns en rad orsaker och skäl till att en person saknar förmåga att ta ett arbete eller att kunna utföra sina uppgifter på ett arbete. Även om nästan alla dessa orsaker och skäl är välkända så saknar vi en systematisk analys av dem. Det finns ett behov av att se hur de är empiriskt och logiskt relaterade till varandra. Som ett resultat av en sådan analys kan vi klassificera villkoren för arbetsförmåga och därmed lättare skilja mellan olika typer av bristande arbetsförmåga. Denna artikel är ett försök att bidra till en sådan analys.

There are several causes and reasons to why a person lack the ability to take a job or to perform his or her tasks at the work place. Even though nearly all these causes and reasons are well-known, we lack a way of systematicly analysing them. There is a need to understand how they are empirically and logically related to each other. As a result of such an analysis we can classify the conditions of work ability and thereby more easily distinguish between different types of reduced work ability. This article is an attempt to contribute to such an analysis.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!