Alkohol – En aktör att räkna med

Eddy Nehls

Sammanfattning


Artikelns mål är att visa hur kulturvetenskapliga teorier och metoder kan användas för att öppna upp för nya förståelser för vad alkohol kan sägas vara. Alkohol är en central beståndsdel i den västerländska samtidskulturen, med utvecklad förmåga att sprida sig i det sammanhang som allt och alla delar. I artikeln lanseras två begrepp, event och aktör och med hjälp av dem visas exempel på hur en fördjupad förståelse för problemet skulle kunna utarbetas, vilket behövs för att kunna utforma en långsiktigt hållbar och ur hälsosynpunkt bättre alkoholpolitik.

The aim of this article is to present ways to use methods and theories from Cultural Studies and to open up for new understandings for what alcohol can be said to be. Alcohol is a central component of contemporary Western culture, with a developed ability to spread in the context in which everything and everybody is situated. In the article two concepts is introduced: Event and Actor, and with these two concepts as tools of thought possibilities of a deeper understanding of the drug problem in society is discussed. This is needed if we are going to be able to construct a sustainable and from a health perspective better politic regarding alcohol.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!