Barn i utsatta miljöer och livssituationer

Jane Brodin

Sammanfattning


Denna artikel är baserad på ett projekt om barn i utsatta miljöer och livssituationer. Resultatet har sammanställts i en nyutkommen bok ”Barn i utsatta livssituationer”. I boken, som är en antologi med fem författare, konstateras att antalet barn som far illa ökar trots att vi lever i ett välfärdssamhälle. Detta har uppmärksammats av både forskning och massmedia som under en längre tid lyft fram de orättvisor och missförhållanden som många barn idag upplever. Trots att Sverige har ställt sig bakom Barnkonventionen (1989) tycks det ibland svårt att följa dess intentioner. Viktigt är att lyssna på barns röster för att därigenom ge barn möjligheter att påverka sin egen situation.

This article is based on a project about children in exposed environments and living situations. The results have been compiled in a book titled Children who are badly treated (2008). The book is an anthology with contributions of five authors and the results show that the numbers of children who are badly treated and live under bad living conditions increase despite that we live in a welfare society. Both in research and in mass media this problem has been highlighted for a long time as well as the inequity and bad conditions many children experience today. In spite of the fact that Sweden has ratified the Convention on the Rights of the Child (UN, 1989) Sweden has in reality experienced difficulties in following the intentions of the CRC in all respects. It is however essential to listen to children’s voices in order to give them opportunities to affect their own living situations.


Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!