Musikkterapi som profesjon

Abstract

Artikkelen stiller spørsmålet om hva som betinger at musikkterapien blir anerkjent av samfunnet som en profesjon. Hvilket kunnskapsgrunnlag hviler musikkterapien på? Hvordan er samspillet mellom musikkterapeutisk praksis, utdanning, forskning og organisering med på å utvikle musikkterapi som en profesjon? Profesjonssosiologi og kunnskapsfilosofi danner bakgrunn for beskrivelser av musikkterapien i Norden, eksemplifisert av utviklingen av norsk musikkterapi.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2022 Even Ruud