Betydelse av musik vid autism – Forskning på vuxna på frammarsch

Versioner

PDF

Abstract

Vi ser tyvärr alltför få studier som riktas mot vuxna inom autismspektrum. Det är därför svårt att veta hur musiken används, fungerar och verkar vid autism och på vilka sätt den kan skapa mening. I en pågående avhandling försöker vi bättre förstå musikens värde och meningsskapande funktion samtidigt som vi försöker utveckla musikaktiviteter tillsammans med vuxna med autism. Vikten av att inkludera det autistiska samhällets behov och önskemål i framtidens musik- och hälsoforskning betonas i arbetet. I artikeln nedan delges en stor mängd referenser från vår pågående forskning.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2022 Eva Bojner Horwitz, Doktorand