Den medicinska matrevolutionen

Abstract

Charmen med tarmen av Giulia Enders är en uppmärksammad bok som kom ut år 2014 i Tyskland. I den hävdar författaren att det medicinska paradigmskiftet, d.v.s. ett nytt synsätt, eller den medicinska revolution som vi ser just nu inleddes år 2011. Det var då som kunskapen om tarmbakteriernas betydelse för vår hälsa började växa till. Susan V. Lynch vid University of California är en forskare som redovisar samma berättelse i ett föredrag med titeln The Microbiome: A New Frontier in Health på Youtube, och där setts av mer än 900 000 tittare.
Fokus för detta temanummer är att redovisa kostens och tarmbakteriernas betydelse för hälsa och sjuklighet. Vad vet vi idag om betydelsen av kost för sjukdomar som irritabel tarm (IBS) och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), reumatism och andra sjukdomar. Vad vet vi idag om samspelet mellan kost, tarmen och dess bakterier och hjärnan och dess funktioner? Är kosten av betydelse för ADHD, eller personer som diagnosticerats inom autismspektrat? Kan kost reducera symtom och t.o.m. skapa symtomfrihet för diabetiker? Vad är i detta perspektiv läkande kost? Vad är probiotika och vad kan det göra för nytta? Vad betyder ätandet för välbefinnande och hälsa? Syftet med detta temanummer är att spegla aktuellt forskningsläge och ge svar på några av ovan frågor. Vi vill belysa det paradigmskifte eller ”Medicinska revolution” som just nu äger rum, med mängder av ny kunskap som publiceras i vetenskapliga tidskrifter, där fokus är kopplingen mellan den mat vi äter, tarmfloran av bakterier/ mikrober och olika sjukdomar.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Therese Gillberg; Bo J.A. Haglund