Forskargruppen i alkohol- och drogepidemiologi, prevention och behandling

Anders Romelsjö, Sven Andréasson, Håkan Leifman

Sammanfattning


Målet är att utveckla teoretisk och tillämpad alkohol- och drogforskning inom olika områden. Forskningen är ofta interdisciplinär och inkluderar medicinska, sociala och beteendefaktorer av betydelse för bruk av alkohol och droger. Den omfattar epidemiologi, prevention och utvärdering med användning av olika metoder. Särskilt intresse riktas på socialklass, kön och sårbara grupper. Forskningen är nära relaterat till den anknytning gruppens medlemmar har till landstinget, Folkhälsoinstitutet och Stockholms universitet. Huvudsakliga forskningsområden: -Alkohol- och drogpolicy, både på nationell och lokal nivå, -Utvärdering av förebyggande strategier, inkluderar samhällsintervention och sekundär prevention, -Betydelsen av sociala och andra faktorer relaterade till riskfyllt bruk av alkohol och droganvändning, -Sociala och hälsokonsekvenser av alkohol och droger, -Tillförlitlighet för olika mått och metoder samt - Studier av behandling av alkohol och drogberoende personer, och också av behandlingssystem.

The aim is to advance theoretical and applied research in different fields applied to alcohol and drugs. The research is interdisciplinary including medical, social, and behavioural aspects of use and misuse of alcohol and other drugs and including epidemiology, prevention, and evaluation, using different methods. Specific interest is paid to the influence of socioeconomic class, gender and to vulnerable groups. The research is closely linked to affiliations of the collaborators to the Stockholm County Council, the National Public Health Institute and Stockholm University. Main research areas: -Alcohol and drug policy, both at the national and the local level, - Evaluations of prevention strategies, including community based interventions, -Social and other factors related to increased or decreased risk of hazardous alcohol and drug use, and consequences, -Social and health consequences of alcohol and drug use, -Validity of measures and - Studies of treatment of dependent subjects, but also of treatment systems.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!