Utvecklingen av sjukdoms- och arbetsoförmågebegreppen under 2000-2020

Abstract

Frågan om innehållet i sjukdoms- och arbetsoförmågebegreppen inom sjukförsäkringen har under senare år tilldragit sig stort intresse framför allt av den anledningen att den enskilde haft stora svårigheter att få ersättning vid ett sjukfall. Detta har bl.a. medfört stora övervältringskostnader på socialtjänsten, där den enskilde har hamnat, när möjligheterna till sjukpenning har uteblivit. Här nedan ska de två senaste decenniernas utveckling av de båda begreppens medicinska och rättsliga innehåll diskuteras och analyseras för att söka klargöra var vi står idag. Nu aktuella kagändringar (2021) i rehabiliteringskedjan blir också föremål för analys. 

 

 

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Lotta Vahlne Westerhäll