Funktionsmedicin – framtidens medicin

Abstract

Infrastrukturen och tankesättet i vårt konventionella sjukvårdssystem bottnar i 1900-talseran där man upptäckte att enskilda läkemedel i form av antibiotika kunde göra människor friska från den tidens viktigaste dödsorsaker, akuta bakteriella infektioner. Nu, när 85% av sjukvårdskostnaderna istället sugs upp av patienter med kroniska sjukdomar känns det alltmer logiskt att man fokuserar på att åtgärda de underliggande orsakerna till ohälsan. Funktionsmedicin – eller ”functional medicine” på engelska – är en vetenskapsbaserad utveckling inom medicinen som bättre tar itu med 2000-talets hälsobehov. Här skall vi ta en titt på hur funktionsmedicin fungerar och varför allt fler läkare, sjuksköterskor och andra terapeuter väljer att applicera ett funktionsmedicinskt tankesätt i sitt arbete.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Peter Martin