Att granska ett forskarutbildningsområde
PDF

Nyckelord

doktorsavhandling
hälsa och välfärd
granskning forskarutbildningsområde

Abstract

I ett drygt decennium har det varit möjligt för statliga och enskilda högskolor i Sverige att ansöka om att få inrätta forskarutbildning inom ett specifikt område. Fram till 2020 har 38 tillstånd beviljats och åtta av dessa har koppling till området hälsa och/eller välfärd. Sedan läsåret 2012/13 finns vid Mälardalens högskola (MDH) forskarutbildning inom detta område. Syftet med denna artikel är att beskriva och diskutera en granskning av hur området hälsa och välfärd återspeglas i de första 15 avhandlingarna. En kvalitativ deduktiv innehållsanalys genomfördes samt en bibliometrisk undersökning av innehållet i avhandlingarnas introduktion och diskussion. Utifrån granskningen diskuteras resultatet men också hur den metodik som tillämpats kan vara relevant för granskning av avhandlingar även vid andra högskolor med ett specifikt forskarutbildningsområde.   

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Kerstin Isaksson, Maja Söderbäck, Per Tillgren