Fekal mikrobiota transplantation - En nygammal behandling
PDF

Nyckelord

tarmflora
dysbios
ACHIM

Abstract

Obalans i tarmens mikrobiota (dysbios) i form av diarréer efter antibiotikabehandling är ett välkänt och svårbehandlat tillstånd. Det mest effektiva sättet att bota är att återskapa balansen i tarmfloran genom att tillföra en ”frisk tarmflora” från en frisk donator i form av en avföringstransplantation. Olika tekniker har utvecklats och vi beskriver bruk av odlad tarmflora (Anaerobic Cultivated Human Intestinal Microbiota, ACHIM). ACHIM har framgångsrikt använts för att behandla antibiotikarelaterade diarréer men också i studiesyfte vid en lång rad tillstånd såsom IBS och nu planeras bl a försök att påverka GUT-BRAIN-axeln hos patienter med alkoholbegär. Kulturen är fri från ESBL-gener och carbapenaser som etablerats efter milleniumskiftet, samt fri från SARS-CoV-2. Vi har visat att ACHIM kan påverka en påvisad eller antagen tarmdysbios. Gemensamt för dessa studier är att majoriteten av patienterna tillfrisknat snabbt och inga allvarliga biverkningar har rapporterats bortsett från mindre körningar i buken och flatulens några dagar.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Elisabeth Norin, Peter Benno, Tore Midtvedt