Istanbulprotokollet – erfarenheter från 21 dokumentationer av tortyr

Abstract

Tortyr är kriminaliserat enligt FN:s tortyrkonvention men ändå vanligt förekommande i dagens värld.
Erfarenheter av tortyr förekommer hos runt 30% av nyanlända flyktingar i Sverige. Att dokumentera skador av
tortyr kan hindra att en asylsökande skickas tillbaks till sitt hemland och torteras på nytt. Det kan också vara ett
led i personlig rehabilitering och ett juridiskt verktyg i kommande rättegångar. Artikeln redovisar 21
dokumentationer av tortyr vid två svenska mottagningar enligt FN:s internationellt erkända manual,
Istanbulprotokollet. Majoriteten av de dokumenterade är asylsökande eller har någon form av uppehållstillstånd i
Sverige. Fysiska och psykiska tortyrmetoder redovisas, liksom effekter och skador av tortyr. Artikeln vill bidra
till att sprida kunskap om tortyr och tortyrskador och på så vis stärka kampen mot denna inhumana praktik.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.