Metoder för att mäta och analysera psykisk sjuklighet i befolkningen

Yvonne Forsell

Sammanfattning


Psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar är växande folkhälsoproblem. Med hjälp av epidemiologiska metoder kan man beskriva förekomst och följa förändringar i förekomst. Inom psykiatrisk epidemiologi kan man använda olika typer av vårdregister. Ett problem är dock att personer som drabbas av vissa typer av psykisk ohälsa såsom depression endast söker vård i hälften av fallen. Ett annat sätt att mäta förekomst är att göra befolkningsstudier, dessa är dock kostsamma och har ofta stora bortfall. När det gäller att dokumentera vården kan man använda olika typer av kvalitetsregister.

Mental illness and mental disorders are an increasing problem. In Sweden in- and outpatient registers can be used to describe prevalence and changes in prevalence. However only half of the persons affected by for example depression seek any form of care. Another way to measure prevalence is to use population based studies. These are often very expensive and have a high non-participation rate. In order to document the care different types of quality registers can be used.


Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

  • Sucesso!
    Benjamin Valência (2017-12-28)
Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!